Νέας τεχνολογίας φιλτράκι στριφτού

µε ακατέργαστο φίλτρο.

Χαρακτηριστικά ΦΥΣΙΣ

∆εν περιέχει

χημικά ή τεχνητές ουσίες

∆εν περιέχει

οξική κυτταρίνη

ένα είδος πλαστικού που μπορεί να χρειαστεί ακόμα και μια δεκαετία για να αποσυντεθεί.

Φυσική γεύση και

αίσθηση του καπνού

Πιστοποιητικό Ανάλυσης

Που θα το βρείτε